Thank you @chaytalanon:My team. #uamou #sofubi #ultraman #toys #softvinyltoy

Thank you @chaytalanon:My team. #uamou #sofubi #ultraman #toys #softvinyltoy